Voľný čas

  • lobby bar vedľa recepcie
  • nákupy na pešej zóne mesta
  • Zvolenský zámok – kultúra
  • Kováčová, Sliač – relax
  • Kremnica – Banská Štiavnica – kultúrne a prírodné dedičstvo
  • Králová, Sielnica – zimné športy